بهمن ۱۰۱۳۹۰
 

عنوان کتاب: غنائم الایام (کتاب الزکاه و الخمس)
مولف: میرزا ابوالقاسم بن حسن گیلانی قمی (۱۲۳۱)
به خط: مولف
نوع خط: نسخ
حاشیه: منه غفر له به خط مولف Continue reading »

دی ۱۳۱۳۹۰
 

عنوان کتاب: مسند الامام زید

مولف: زید بن علی بن الحسین بن علی این ابی طالب

جمع آوری: عبدالعزیز بن اسحاق البغدادی

انتشارات: دارالکتب العلمیه – بیروت Continue reading »